Główna

Aktualności

W celu rozwoju i udoskonalania funkcjonowania naszej firmy pozyskaliśmy środki unijne w ramach LGR Zalew Wiślany. Podpisaliśmy umowę 00139-6523.2-SW1410050/19/20 z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji „Budowa turbiny wiatrowej w celu zastosowania OZE do zasilania oczyszczalni we Fromborku”. Projekt został zrealizowany w całości i dzięki temu będziemy mogli obniżyć koszty funkcjonowania oczyszczalni jednocześnie zyskując miano firmy przyjaznej środowisku.

 

Frombork, dn. 17.08.2020r.

 

 

W celu rozwoju i udoskonalania funkcjonowania naszej firmy pozyskaliśmy środki unijne w ramach LGR Zalew Wiślany. Podpisaliśmy umowę 00140-6523.2-SW1410050/19/20 z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji „Poprawa skuteczności i wydajności procesów oczyszczania poprzez zamontowanie agregatów sprężających do napowietrzania ścieków w oczyszczalni we Fromborku”. Projekt został zrealizowany w całości i dzięki temu będziemy mogli poprawić jakość odprowadzanych wód z oczyszczalni a tym samym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko i pośrednio zahamować procesy eutrofizacji Zalewu Wiślanego.

 

Frombork , dn. 17.08.2020r.